Ερωτήσεις

11.09.2014

Παρακράτηση ευρωπαικών αγροτικών επιδοτήσεων για συμψηφισμό με οφειλές προς ΟΓΑ

Η ερώτηση που κατέθεσαν 62 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής κ. Μενέλαος Βλάχβεης, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση  αναφέρει τα εξής:


Κωνσταντίνος Κόλλιας - Βουλευτής ΝΔ Κορινθίας

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ.Υπουργούς: Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη

                                        Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: Παρακράτηση ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων για συμψηφισμό μεοφειλές προς ΟΓΑ

 

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τον νόμο 4254/2014, και ειδικότερα με την υποπαράγραφο ΙΑ2, δίνεται η δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία να παρακρατούν οφειλές των ασφαλισμένων από τυχόν επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως πληρωμές που καταβάλλονται από το δημόσιο και τους φορείς του.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο Εργασίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις πληρωμές αυτές περιλαμβάνονται και οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μία διασταλτική ερμηνεία της διάταξης του Νόμου, την οποία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίναμε. Ο Νόμος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε επιδοτήσεις «που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημοσίου τομέα». Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν «καταβάλλει» τις ενισχύσεις στους αγρότες, αλλά μεσολαβεί, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Έλληνα αγρότη για την κατανομή των ενισχύσεων.

     Πλην όμως, είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 1782/2003, «οι ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους». Βεβαίως, πράγματι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία μνημονεύεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία το κράτος μέλος μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι η εν λόγω νομολογία, η οποία ερμηνεύει τον παλαιότερο Κανονισμό 1765/1992 της ΕΟΚ, αν και ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την ομοιόμορφη ερμηνεία του Κανονισμού, δεν μπορεί να εξομοιωθεί με τη νομοθεσία.

Εξάλλου, παρόμοια ζητήματα είχαν ανακύψει με τον συμψηφισμό των αγροτικών ενισχύσεων με οφειλές, για παράδειγμα στον ΕΛΓΑ ή σε Τράπεζες. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι τέτοια παρακράτηση μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των αγροτών μπορεί να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου. Μάλιστα, το ερώτημα είχε τεθεί στον τέως Επίτροπο Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Τσιόλος, ο οποίος απάντησε ότι κάθε απόφαση συμψηφισμού σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ανταποκρίνεται στο γράμμα και στο πνεύμα των κοινοτικών διατάξεων, διότι οι ενισχύσεις είναι για τους γεωργούς και όχι για οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, είτε συλλέγει φόρους είτε συλλέγει οποιοδήποτε άλλο χρέος των αγροτών. Επεσήμανε δε ότι, κανονικά, τέτοιες αποφάσεις συμψηφισμού πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα ήθελα δε να σας τονίσω ότι η ίδια η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι η παρακράτηση «βρίσκει εφαρμογή και στις αντισταθμιστικές πληρωμές που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής». Φοβούμαι ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η βιωσιμότητα του ΟΓΑ αποτελεί στόχο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το γεγονός ότι 300.000 αγρότες έχουν οφειλές προς τον ΟΓΑ δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ενδιαφέρει όμως η πιθανότητα 300.000 Έλληνες αγρότες να χρεοκοπήσουν επειδή το δημόσιο θα προχωρήσει σε αναγκαστική δέσμευση της ενιαίας ενίσχυσης.

Κύριε Υπουργέ,

Όταν ψηφίσαμε τον νόμο 4254, είχαμε υπόψη μας να διευκολύνουμε τον αγρότη, όχι να του στερήσουμε στοιχειώδη μέσα επιβίωσης. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ο νόμος περιλαμβάνει ευρωπαϊκές ενισχύσεις, η όποια παρακράτηση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση του αγρότη, όπως συμβαίνει με τον ΕΛΓΑ. Θα ήθελα δε να σας επισημάνω ότι εάν το δημόσιο αξιώσει την κατάσχεση, ουσιαστικά, της ενιαίας ενίσχυσης, έναντι οφειλών, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου ώστε και ιδιώτες να διεκδικήσουν το ίδιο. Με άλλα λόγια, το κράτος θα παρακρατά τα χρήματα των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ιδιώτες θα κατάσχουν όσα χρήματα φτάσουν στις τράπεζες, μέσω της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και ο Έλληνας αγρότης που πλέον έχει εναποθέσει τις τελευταίες του ελπίδες για επιβίωση στις ενισχύσεις που δικαιούται, θα χρεοκοπήσει.

Κύριε Υπουργέ,

Σήμερα 300.000 αγρότες απειλούνται να μείνουν χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακόμα χειρότερα, ήδη σήμερα αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ που δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορούν να εισπράξουν αποζημιώσεις και ενισχύσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στους λογαριασμούς τους. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας αγρότης δεν περιέρχεται σκοπίμως σε αυτή τη θέση. Οι οφειλές έχουν διογκωθεί εξαιτίας αντικειμενικής αδυναμίας πληρωμής τους. Βεβαίως η βιωσιμότητα του ΟΓΑ πρέπει να διαφυλαχθεί, πλην όμως υπάρχουν άλλα μέσα που δεν περιλαμβάνουν ούτε δεσμεύσεις λογαριασμών, ούτε κατασχέσεις.

Ήδη με τον νόμο 4152/2013 θεσπίστηκε η ρύθμιση «Νέα Αρχή» για τους οφειλέτες του ΟΓΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31/12/12 σε 48 δόσεις. Πρόσφατα, ψηφίσαμε τροπολογία που προβλέπει γενναία ρύθμιση των «κόκκινων» αγροτικών δανείων, της οποίας αναμένεται η ενεργοποίηση. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα βοηθήσει τους αγρότες να εξοικονομήσουν χρήματα ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΓΑ. Αναμένεται επίσης νομοθετική πρωτοβουλία για νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα καλύψει περισσότερους αγρότες. Επομένως είναι σαφής η βούληση της Κυβέρνησης να διευκολύνει τον αγροτικό κόσμο και να αποφευχθούν κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 1. Προτίθεστε να αναστείλετε την εφαρμογή της υποπαραγράφου ΙΑ2 του νόμου 4254, ειδικά σε ό,τι αφορά τις οφειλές ασφαλισμένων προς τον ΟΓΑ, μέχρι την ολοκλήρωση της ψήφισης και την ενεργοποίηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν συνολικά την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των αγροτών τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς ιδιώτες;
 2. Προτίθεστε να αποσύρετε την εγκύκλιο 29212/2081/29-08-2014, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο μπορεί να παρακρατά αντισταθμιστικές πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων;
 3.  Εάν επιμείνετε στη διασταλτική ερμηνεία του νόμου 4254, προτίθεστε να εκδώσετε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι οποιαδήποτε παρακράτηση από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να γίνεται με γραπτή συγκατάθεση του δικαιούχου;

        ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

 1. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                                        ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 2. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ                         ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 3. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
 4. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 5. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ                              ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 6. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
 7. ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                       ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 9. ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
 10. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 11. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 12. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 13. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 14. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                         ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 15. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
 16. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 17. ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 18. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 19. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 20. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 21. ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 22. ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ                                     ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 23. ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 24. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 25. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
 26. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 27. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 28. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                     ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
 29. ΜΑΚΡΗ ΖΕΤΤΑ                                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 30. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ                                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 31. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 32. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 33. ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                                      ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 34. ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 35. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 36. ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 37. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
 38. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 39. ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 40. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 41. ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                      ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 42. ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ                              ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 43. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 44. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                           ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 45.  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 46. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 47. ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ                           ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 48.      ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                         ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 49. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 50. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                           ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
 51. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                             ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 52. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ                                     ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 53. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                        ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 54. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 55. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 56. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 57. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ-ΣΟΔΗ ΜΑΡΙΑ                          ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΙΟΥ
 58. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
 59. ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ                                   ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
 60. ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ       ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
 61. ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 62. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                                     ΒΟΥΛΕΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προηγούμενο Επόμενο

Σέρρες: Σαν σήμερα...

1371 | 

Η πόλη των Σερρών περιήλθε και πάλι υπό την εξουσία των Βυζαντινών στην κυριότητα του Δεσπότου της Θεσσαλονίκης Μανουήλ Παλαιολόγου μετά την ήττα των Σέρβων από τους Οθωμανούς στην μάχη του Εβρου.

1903 | 

Ενδεκαμελής συμμορία κομιτατζίδων υπό την αρχηγία του αρχικομιτατζή Ράδεφ, εισέβαλε στο χωριό Λάκκος και δολοφόνησε σε ενέδρα τον Πρόκριτο Ιάκωβο Δίγκο και τον Νικόλαο Δίγκο. Στη συνέχεια πυρπόλησε την οικία του πρώτου. Ο Τουρκικός στρατός κατέφθασε αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε και συνεπλάκη μαζί τους. Μετά από επτάωρη συμπλοκή τραυματίστηκε και ο Κωνσταντίνος Γεράκης από την οικογένεια του Ιακώβου αλλά και ο επικεφαλής Τούρκος αξιωματικός. Ταυτόχρονα με τον Τουρκικό στρατό έφθασε και ο Πρόξενος των Σερρών Ίων Δραγούμης, όπου με την παρουσία απέτρεψε την λεηλασία και καταστροφή του χωριού από το Τουρκικό απόσπασμα.

1907 | 

Στο χωριό Σφέτσι Βράτσια (Μελενίκου) φονεύθηκε από Οθωμανούς ο σχισματικός Πακρούκας, ενεργό μέλος δολοφονικού κομιτάτου.

1944 | 

Εξελέγη επιτροπή από τις οργανώσεις του Ε.Α.Μ., προκειμένου να συναντήσουν τον Βούλγαρο Στρατάρχη Τολμπούχιν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και μεταξύ των άλλων συζητήθηκε και η αναχώρηση του Βουλγαρικού στρατού που παρέμεινε ακόμη στην περιοχή των Σερρών.

1951 | 

Διορίστηκε ως τοποτηρητής του Μητροπολιτικού θρόνου Ζιχνών ο μητροπολίτης Αγαθάγγελος.

1994 | 

Απεβίωσε Πέτρος Πέννας. Γεννήθηκε το 1902 στα Άνω Πορόϊα. Η οικογένεια του για να αποφύγει διωγμούς Τούρκων εγκαταστάθηκε στις Σέρρες όπου και φοίτησε στο σχολείο. Το 1916 λόγω της νέας βουλγαρικής κατοχής κατέφυγε με την μητέρα του στον Πειραιά ενώ ο πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ως όμηρος στην Βουλγαρία όπου πέθανε. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών και άσκησε επί 47 ολόκληρα χρόνια το δικηγορικό λειτούργημα. Το δημιουργικό του έργο επεκτείνεται και σε πεδία κοινωνικών δραστηριοτήτων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ενώσεως Βορείων Ελλήνων και της Εταιρίας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού. Το 1952 με άλλους εξέχοντες Σερραίους ίδρυσε την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών-Μελενίκου της οποίας διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος μέχρι το θάνατό του. Παράλληλα αφιέρωσε την ζωή του στη συλλογή ιστορικών, εθνολογικών, λαογραφικών και γενικά πολιτιστικών στοιχείων των Σερρών. Καρπός των προσπαθειών του είναι τα ιστορικά συγγράμματα του: «Ιστορία των Σερρών» (1966), «Τα Άνω Πορόϊα Σερρών» (1989) και πλήθος δημοσιευμάτων στο τύπο και σε περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Πολιτεύθηκε με το Λαϊκό κόμμα και εκλέχθηκε δύο φορές βουλευτής το 1935 και το 1950, ενώ κατά την διάρκεια των ετών 1946-1950 διετέλεσε γενικός γραμματέας, σε τάξη και αρμοδιότητες υφυπουργού, του ιδιαίτερα σημαντικού για την περίοδο εκείνη Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)