Αναφορές

12.07.2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΝΑΦΟΡΑ

5242/12-7-2013


 

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: Τροποποίηση του Ν. 760/78 (άρθ. 3 παρ. 1 και 2) «Περί μεταφοράς πραγμάτων, ζώων και προσώπων δι’ αγροτικών μηχανημάτων και άλλων διατάξεων»

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου και την ανάγκη για μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής σε περιόδους δύσκολες για τη χώρα μας, είναι ανάγκη να υπάρξουν βελτιώσεις στο Ν. 760/78 (άρθ. 3 παρ. 1 και 2) «Περί μεταφοράς πραγμάτων, ζώων και προσώπων δι’ αγροτικών μηχανημάτων και άλλων διατάξεων».

Ειδικότερα, στα οχήματα μεταφοράς μπορούν να συμπεριληφθούν και τα ΙΧ φορτηγά, συνοδευτικά των χορτοκοπτικών μηχανών-ενσιρωτικών.

Να μην είναι υποχρεωτικό σε αυτά το ΑΒS, γιατί πρόκειται για φορτηγά από αποχαρακτηρισμό τα οποία κινούνται σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικούς δρόμους/χωματόδρομους, με πολύ μικρές ταχύτητες και εντός των ορίων των οικισμών επειδή εξυπηρετούν κυρίως τις αγροτικές ανάγκες των ιδιοκτητών τους.

Τα φορτηγά αυτά να μπορούν να είναι διαξονικά και τριαξονικά, ανατρεπόμενα για τη διευκόλυνση της φόρτωσης/εκφόρτωσης της σοδειάς.

Επίσης, η αγορά τους να μην υπόκειται υποχρεωτικά στο τζίρο του αγρότη, ο οποίος μπαίνει στο επάγγελμα με δάνεια προκειμένου να αγοράσει το βασικό εξοπλισμό και δεν είναι δυνατόν να έχει εκ των προτέρων εισόδημα.

Τέλος, λόγω της εποχικότητας των αγροτικών εργασιών και της φύσης αυτών των οχημάτων, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες-ιδιοκτήτες τους να πληρώνουν τρίμηνα τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με τις καλλιεργητικές ανάγκες των παραγωγών.

 

Ο Βουλευτής

  

Μενέλαος Βλάχβεης


Προηγούμενο Επόμενο

Σήμερα γιορτάζουν

Πολύκαρπος

Σέρρες: Σαν σήμερα...

1908 | 

«Εις Πορόιαν εδολοφονήθη υπό βουλγαρικής συμμορίας ορθόδοξος ελληνόπαις 12ετής». Έκθεση του Μητροπολίτη Μελενίκου Αιμηλιανού Δάγγουλα αναφορικά με τις βιαιότητες του Βουλγαρικού κομιτάτου τον μήνα Φεβρουάριο 1908.

1908 | 

Ο «Ορφέας» ανέβασε στο παρθεναγωγείο «Γρηγοριάς» την Γκόλφω του Σπ. Περεσιάδη

1928 | 

Στην αίθουσα του «Ορφαία», φιλοξενήθηκε η αριστουργηματική ταινία «Ο Σαρλώ χρυσοθήρας» με τη Λίντα Γκρέυ και τον αμίμητο Τσάρλι Τσάπλιν.

1929 | 

Η εφημερίδα των Αθηνών «Ημερήσιος Τύπος» έγραψε: «…Η νέα Μακεδονική τραγωδία - Ανά τον κάμπον που κατέκλυσε παφλάζων και μαινόμενος ο Στρυμών - Εικόνες φρίκης, τρόμου και απελπισίας - Χιλιάδες οικογένειαι πλανώμεναι εις την υγράν έκτασιν - Μέγιστος ο κίνδυνος εκ της τήξεως των χιόνων».

1933 | 

Στο «Πάνθεον» προβάλλονταν η ταινία «Ο βασιλεύς των λούστρων» με τον αμίμητο κωμικό Ζώρζ Μίλτων.

1949 | 

«Η Διοίκηση Χωρ/κής Σερρών ανακοινεί είς το κοινόν της πόλεως, κατόπιν της υπ' αριθ. Α.Π. 977 ε΄ έτους διαταγής της Δ.Χ.Σ. τα κάτωθι. 1) Απαγορεύεται απολύτως το άνοιγμα των θυρών των οικιών μετά την παύσιν της κυκλοφορίας είς οιουδήποτε άτομον. 2) Η μόνη περίπτωσις καθ' ην θα ανοίγωνται αι θύραι είναι, όταν του το ζητείται από τας Στρατιωτικάς ή Αρχάς Χωροφυλακής και ίνα διαπιστωθεί η ταυτότης τούτων ή θέλει σταθμεύση έξωθι της οικίας τεθορακισμένον αυτοκίνητον ή άρμα ή αυτοκίνητον. Εκ της Δ/νσεως Χωρ/κής Σερρών».

1954 | 

Καταστράφηκε η Κερκίνη και η αποκατάσταση των ζημιών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)