Απαντήσεις

14.11.2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

Την απάντησή του στην ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μενέλαος Βλάχβεης, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον εξορθολογισμό του αμοιβολογίου της ΑΕΠΙ λογω της οικονομικής κρίσης, δίνει ο αναπληρωτής υπουργός κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
Το θέμα αφορά μεγάλο αριθμό καταστημάτων εστίασης και αναψυχής και αποτελεί βραχνά, όπως τονίζεται στο κείμενο της ερώτησης. “Το τοποίο εξακολουθεί να παραμένει θολό”, αναφέρουν οι βουλευτές και προσθέτουν: “η διαδικασία είσπραξης των τελών της εταιρίας εξακολουθεί να αποτελεί αφορμή τριβών, καχυποψίας και οργής. Τα τιμολόγια της ΑΕΠΙ τίθενται με τα ίδια κριτήρια σε καταστήματα με χαώδεις διαφορές σε υλική και άυλη αξία. Παράλληλα βέβαια με την κλασική ΑΕΠΙ εμφανίζονται νέες Εταιρίες Πνευματικών Δικαιωμάτων με εξωφρενικές και αβάστακτες απαιτήσεις.
Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, εκτιμούμε ότι η ΑΕΠΙ ήδη θα έπρεπε να έχει μειώσει τα τιμολόγια της συμμετέχοντας στην προσπάθεια ανακούφισης των επαγγελματιών του χώρου. Εννοείται ότι, επιτέλους θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης από την Εταιρία, γινόμενος ρεαλιστικός ως προς την αληθινή αξία της εκμετάλλευσης”.
Στο κείμενο της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 3079/17-10-12) οι βουλευτές ρωτούν:
1) Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλία, για τη μείωση του αμοιβολογίου της ΑΕΠΙ λόγω της οικονομικής κρίσης στο εύλογο ποσοστό του 30% σε σχέση με τις προηγούμενες χρεώσεις;
2) Προτίθεστε να αναστείλετε αυτή την υποχρέωση για τους επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα εστίασης σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές;

Στην απάντησή του, ο κ. Τζαβάρας αναφέρει:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ελληνικό νόμο οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθορίζουν ελεύθερα τις αμοιβές τους, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ οργανισμών και χρηστών επιλαμβάνονται τα δικαστήρια (α.56 παρ.2 ν. 2121/1993) ενώ προβλέπεται επίσης στον νόμο δυνατότητα διαιτησίας (α.56 παρ.3 ν. 2121/1993).
το α.56 παρ.3 του ν. 2121/1993 ορίζει ότι κατά την κατάστρωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις. Στην πράξη, και όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα αμοιβολόγια των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ο προσδιορισμός των αμοιβών για τη χρήση έργων του ρεπερτορίου τους πραγματοποιείται βάσει διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων (τρόπος ή μέσο, με τον οποίο γίνεται η δημόσια εκτέλεση, σκοπός δημόσιας εκτέλεσης, χωρητικότητα του καταστήματος με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, το γεγονός αν πρόκειται για αστική, τουριστική ή επαρχιακή περιοχή, κ.ά.).
Επιπλέον, σύμφωνα με το α.56 παρ.3 του ν. 2121/1993, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν μεταξύ τους συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή, την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες συμφωνίες στη βάση των οποίων καταβάλλονται οι σχετικές αμοιβές. Σε κάθε δε περίπτωση και δεδομένου ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά το ύψος των αμοιβών τους μπορεί να ελεγχθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ο αριθμός των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, που λειτουργούν με άδεια του υπουργού Πολιτισμού, και στους οποίους οφείλονται δικαιώματα, είναι γνωστός και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/info.html/faq07.html).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά το ζήτημα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και έχει δημοσιεύσει σχετική Πρόταση Οδηγίας με σκοπό την εναρμόνιση πτυχών του εν λόγω τομέα στην Κοινότητα.


Προηγούμενο Επόμενο

Σέρρες: Σαν σήμερα...

1909 | 

Το υποκατάστημα της «Τραπέζης της Ανατολής» στη Θεσσαλονίκη έστειλε στις Σέρρες τον υποδιευθυντή της Κ. Γεωργιάδη για να διαπιστώσει τις οικονομικές συνθήκες και να μετρήσει τις δυνατότητες που υπήρχαν για την ίδρυση αντίστοιχου πρακτορείου στην πόλη των Σερρών. Ο Γεωργιάδης στην αναφορά του, που υπέβαλλε στη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας στην Αθήνα, μεταξύ των άλλων ανέφερε τα εξής: α) η πόλη από τη λειτουργία των Σιδηροδρόμων και ειδικά της γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης (1895) παρήκμασε εμπορικά, β) ο τραπεζικός τομέας παρέμεινε ανεκμετάλλευτος, λίγα ήταν τα σοβαρά καταστήματα, ελάχιστη η αγοραπωλησία συναλλάγματος και ανύπαρκτος ο ανταγωνισμός στις χρηματοπιστοδοτήσεις, γ) δεν υπήρχε βιομηχανική παραγωγή και η μεταποίηση των προϊόντων βρίσκονταν σε ανάπτυξη και δ) η πεδιάδα των Σερρών ήταν εύφορη και προσοδοφόρα με ποικίλες καλλιέργειες προϊόντων, με σημαντικότερη του καπνού.

1945 | 

Άρχισαν και πάλι τα μαθήματα στα γυμνάσια της πόλης των Σερρών που είχαν διακοπεί κατά την διάρκεια της κατοχής.

1954 | 

(Κυριακή) Στις 11 το πρωί συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου η «Αναγέννησις» προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την «Υπαγωγή της Νυκτερινής Δημοτικής Σχολής του Συλλόγου υπό την προστασίαν του Νομάρχου Σερρών κ. Αθαν. Μανουσόπουλου».
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)